fbpx

Atıksu Arıtma ve Yeniden Kullanma

plug-free-img.png

Atıksu Arıtma Sistemleri; evsel ve endüstriyel atık suların, çeşitli yöntemlerle arıtılarak yeniden kullanılabilmelerine imkân veren çevre ve ekonomi dostu mühendislik ürünleridir. NASA tarafından da kullanılmaktadır.

Atıksu arıtma sistemleri, otel, motel ve tatil köyleri, havalimanları, siteler, sosyal tesisler, benzin istasyonları, fabrikalar, atölyeler, inşaat şantiyeleri, askeri birlikler, kamplar ve belediyeler gibi pek çok farklı yerde kullanılabilmektedir.

Arıtılan sular; denize gönderme, yeşil alanların ve tarım alanlarının sulanması, yeraltı su kaynaklarının beslenmesi, sanayide kullanım, soğutma suyu olarak kullanım, araçların yıkanması, tuvaletlerin temizlenmesi, kışın buzların eritilmesi gibi bir çok farklı şekilde değerlendirilebilmektedir.

Atıksu arıtma sistemlerinin türleri nelerdir?

Atık suların arıtılması için üretilen sistemler kirlilik seviyesine ve geri dönüştürülen suyun kullanılacağı yere göre farklı türlerde tasarlanabilmektedir.

1 – Biyolojik Arıtma

Biyolojik Arıtma Sistemleri; geri dönüşüm prosesinde bazı yararlı bakteriler kullanılarak arıtma yapılan sistemlerdir. Bu sistemlerde atık suyun içerisinde askıda veya çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanması ve çökelebilen biyolojik floklarla sıvının içerisinde kalan atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesi söz konusudur.

Biyolojik arıtma sistemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Ortamdaki oksijen durumuna göre Aerobik ve Anaerobik olarak sınıflandırılan bu sistemler, kullanılan mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre Askıda ve Biyofilm prosesleri olarak da sınıflandırılabilirler. Biyolojik Arıtma Sistemleri “Paket Tip” adı verilen tek bir kompakt ekipmandan oluşabileceği gibi, yapıların veya kentsel altyapıların içinde oluşturulan betonarme sabit bölmeler şeklinde de üretilebilmektedir.

2- Kimyasal Arıtma

Kimyasal Arıtma Sistemleri ise daha çok endüstriyel tesislerde proses kaynaklı oluşan kimyasal atıkların, yine kimyasal maddeler kullanılarak arıtıldığı sistemlerdir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.

Endüstriyel Arıtma Sistemleri olarak da adlandırılan bu sistemlerin kullanımı, özellikle bazı kirlilik seviyelerinde atık üreten sanayi tesisleri için zorunlu tutulmaktadır.

Kimyasal Arıtma İhtiyacı Olan Bazı Sektörler

  • Havalimanı Atıksuları
  • Tekstil Fabrika Atıksuları
  • Kağıt Fabrikası Atıksuları
  • Galvaniz ve Kaplama Endüstrileri
  • Yağ Fabrika Atıksuları
  • Boya Fabrikaları Atıksuları
  • Petrokimya Endüstrisi Atıksuları
  • Et Entegre İşleme Tesisleri
  • Deri Endüstri Atıksuları
  • Plasitik Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksuları
Saytek Mühendislik olarak, uzman teknik ve mühendis kadromuz, mekanik sistemlerdeki tecrübemizle, ihtiyacınıza en uygun arıtma sisteminin kuruyor ve sorunsuz çalışmasını sağlıyoruz. Bizimle iletişime geçiniz. 

Büyütmek için resimlere tıklayınız.
Keşif Formu
Call Now Button